Seniorlagene
Toten  -  Valdres FK jr
Raufoss Storhall
Ingen mål registrert

Saksliste årsmøte

Til medlemmer i Valdres FK

Styret viser til innkalling til årsmøte av 4. mars 2023

Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars kl 19:00 på SCANDIC HOTELL VALDRES

Vi takker Scandic Valdres for lånet av møtelokaler ����

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge møteleder

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkalling

Sak 6: Godkjenne sakliste

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle evt. forslag og innkomne saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta budsjett

Sak 13: Valg

 

Ytterligere sakspapirer sendes ut på forespørsel til oddvin@valdresskigard.no

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Valdres FK kontaktes på oddvin@valdresskigard.no

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

Gå til nyhetsarkivet

Kommende kamper på Blåbærmyra
» Valdres TV » Facebook
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR