Seniorlagene
Toten  -  Valdres FK jr
Raufoss Storhall
Ingen mål registrert

Sakliste for årsmøte i Valdres FK 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i VALDRES FK 2020: 

Til medlemmer av Valdres FK

Styret viser til innkalling til årsmøte av 6.mai 2020

Årsmøtet avholdes den 4.juni kl. 18:00 på Blåbærmyra Idrettspark.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent 
Sak 3: Velge protokollfører 
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 5: Godkjenne innkallingen 
Sak 6: Godkjenne saklisten 
Sak 7: Godkjenne forretningsorden 
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Sak 10: Behandle forslag og saker 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Sak 12: Vedta budsjett 
Sak 13: Foreta følgende valg: 
13.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder 
- styremedlemmer 
- varamedlem 
13.2 Valgkomité: 
- leder 
- medlemmer 
- varamedlem 

Ytterligere sakspapirer sendes ut på forespørsel til post@valdresfk.no. 

På grunn smittesituasjon bes alle som skal delta på årsmøtet å melde seg på til post@valdresfk.no innen 2.juni. 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Valdres FK kontaktes på post@valdresfk.no 


Med vennlig hilsen

Styret 


 


Gå til nyhetsarkivet

Kommende kamper på Blåbærmyra
» Valdres TV » Facebook
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR