Ridabu - Valdres FK » Black River Park » 26. mai 2024 14.00
Seniorlagene
Ridabu - Valdres FK
Black River Park
26. mai 2024 14.00
Valdres FK  -  Kolbu KK
Gjensidigebanen KG
Mikkel Lysne Bellika: 8 mål
Ola Bordewich Strøm: 4 mål
August Dygd Moberg: 4 mål

Positive tall på årsmøtet

Valdres FK hadde et overskudd på 559.000 i 2015. Klubben har dermed greid å snu den økonomiske trenden og betale ned det meste av gjelda. Før året er omme vil Valdres FK være på pluss-sida økonomisk, om alt går etter planen. Bildet: Frank Evertsen og Bente S. Østgård, leder og nestleder i det nye styret.

Året 2015 ga altså et resultat på 559.000 kr, mens tallet fra året før var et underskudd på 142.000. Ved årsskiftet var dermed den negative egenkapitalen redusert fra 944.000 til 234.000 kr. Blant inntektspostene ble spesielt nevnt loppemarked og billotteri, selvsagt ved siden av sponsormidler. Daglig leder Gunnar Dahlen kunne forøvrig fortelle at en i år vil satse på en dyrere bil og starte loddsalget tidligere på året.

For 2016 er det budsjettert med utgifter på vel 4, 1 millioner kroner. Posten lønnskostnad viser en betydelig økning, noe som bl.a skyldes at daglig leder og trenere bare ble lønnet gjennom deler av fjoreåret. Til gjengjeld regner en med nye inntekter fra bl.a internettauksjon og samarbeidsavtale med Godt Levert.

I parantes bemerket kan en slå fast at klubben alt har tjent 50.000 kr. det ikke er budsjettert med, gjennom å komme til 1. ordinære runde i cupen! Og mer kan det bli...

Det nye styret i Valdres FK ser slik ut:

Frank Evertsen (styreleder)

Bente Sørbråten Østgård (nestleder)

Eva Kristin Skattebo

Ole Arne Kvålshaugen

Otto R. Brateng

Magne O. Huset (ny)

Vararepresentant: Ove Rabben (ny) 

Bjørnar Dahlen, Jan Erik Mathisen og Thomas Brekken hadde frasagt seg gjenvalg og gikk dermed ut av styret. Takk for innsatsen!

 

 

Gå til nyhetsarkivet

Kommende kamper på Blåbærmyra
lørdag 25.05 kl. 15.00
Valdres FK - Nordre Land/Torpa
4. div. kvinner
søndag 02.06 kl. 15.00
Valdres FK - Kongsvinger
G19 Elite
» Valdres TV » Facebook
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR